Om du ångrar dig (rätt att häva köpet)

Du har rätt att häva ditt köp i 60 dagar.

Rätten att häva ditt köp upphör 60 dagar efter den dag du:

1. Har tagit emot din artikel.
2. Har tagit emot den sista artikeln, om det gäller ett avtal om flera olika varor som beställs i en order och som levereras individuellt.
Du kan inte annullera din beställning genom att vägra ta emot den utan att tydligt och samtidigt meddela oss detta.

För din information kan det ta upp till 14 dagar från det att du skickar paketet tills det registreras.

Led-nordic.com - C/O Elpo - Returportal (shipmondo.com)