Om du ångrar dig (rätt att häva köpet)

Du har rätt att häva ditt köp i 60 dagar.

Rätten att häva ditt köp upphör 60 dagar efter den dag du:

har tagit emot din artikel.
har tagit emot den sista artikeln, om det gäller ett avtal om flera olika varor som beställs i en order och som levereras individuellt.
Du kan inte annullera din beställning genom att vägra ta emot den utan att tydligt och samtidigt meddela oss detta.Vänligen fyll i detta och tryck på skicka.

Vår serviceavdelning kommer att behandla ärendet inom 24 timmar.