I vår integritetspolicy hittar du hjälp med att förstå vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi som dataansvarig organisation använder dem.

Allmänt
1.1. Denna integritetspolicy gäller för all personlig information som du tillhandahåller och/eller vi samlar in om dig när du är kund hos MRKK (led-nordic.com)

Personuppgiftsansvarig
2.1. De databehandlande organisationerna för behandling av din personliga information är:

  • MRKK aps
  • Potmosevej 25
  • 8752 Østbirk
  • CVR. Nr. 36891963

2.2. När vi behandlar dina personuppgifter följer vi EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt de danska personuppgiftsförordningarna, som kan gälla efter den 25 maj 2018.

2.3. Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller hur vi behandlar din personliga information, vänligen kontakta info@led-nordic.com.

2.4. Om du vill ha insyn i dina personuppgifter eller anser att felaktiga uppgifter har registrerats - eller om du har några andra invändningar, kan du också kontakta MRKK aps info@led-nordic.com. Du har möjlighet att få insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om dig och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.

Webbplatsen och cookies
3.1. När du besöker led-nordic.com använder vi cookies från Google Analytics. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid efterföljande besök. Cookies hjälper oss att se hur många som besöker webbplatsen (trafikmätning) och hur våra användare interagerar med webbplatsen. Vi behandlar inte information om användarbeteende som kan associera användarbeteende med specifika personer.

3.2 Som nämnts i avsnitt. 3.1. använder vi Google Analytics-cookies för att ge oss insikt i hur besökare använder vår webbplats. Vi delar inte dessa uppgifter med någon, och den kunskap vi får används enbart för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen för dig som besökare. Du kan läsa mer om Google Analytics cookies här.

3.3. Du kan välja bort cookies från Google Analytics här (det rekommenderas inte).

3.4. Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök. Om du vill radera eller blockera cookies, se en guide här.

3.5 Webbplatsen använder cookies från Facebook för trafikmätning och annonsering.

Insamling av personuppgifter
4.1. Vi samlar in följande allmänna personuppgifter om dig, om du är kund eller i kontakt med oss via led-nordic.com: Namn, titel, adress, postnummer, stad, land, mobilnummer och e-postadress samt faktureringsinformation som företagsnamn, CVR-nummer osv. Om webbplatsen tillåter automatisk kortbetalning samlar vi också in information om betalkort.

4.2. Personuppgifter kommer aldrig att lämnas ut till tredje part om du inte uttryckligen samtycker till det.

4.3. Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter (känslig information) om dig.

Behandling av personuppgifter
5.1. Vi behandlar endast personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig: när du inrättas som kund. Det kan till exempel vara nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och relaterade tjänster. Det kan också vara för att uppfylla de skyldigheter vi har som ett danskt företag där vi omfattas av dansk lagstiftning.

5.2. Personuppgifter ska förstås enligt definitionen i personuppgiftslagen.

5.3. Vi gör inga profiler av dig och missbrukar inte din personliga information. Vidare lämnar vi inte ut dina personuppgifter utan ditt samtycke om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

5.4. Om du är kund använder vi dina personuppgifter för att:

Skicka orderbekräftelse, lösenord och användarhandböcker till dig
Tillhandahålla kundservice, support, svara på frågor och uppfylla dina önskemål
Utföra dina beställningar och leverera våra tjänster och service
Hantera din kundrelation
Ge råd om nya alternativ, produkter, priser etc.

Delning av dina personuppgifter
6.1. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss med utförandet av din beställning eller hjälper oss med vår IT-drift, hosting, mailsystem. Det innebär t.ex. att du kan dela dina uppgifter med våra tjänsteleverantörer, vår tekniska support och vår bank.

6.1.2. Vi delar din information i den utsträckning vi är skyldiga, t.ex. som ett resultat av rapportering till offentliga myndigheter som SKAT.

Delning av information med mottagare utanför EU/EES
7.1 Som personuppgiftsansvarig delar vi inte personuppgifter med mottagare utanför EU/EES.


Skydd av personuppgifter
8.1. Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade anläggningar och våra säkerhetsåtgärder övervakas kontinuerligt för att avgöra om vår användarinformation hanteras korrekt och med vederbörlig hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet för dataöverföringar via Internet. Detta innebär att det kan finnas en (begränsad) risk för att andra obehöriga personer får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar således ut dina personuppgifter efter eget gottfinnande.

8.2. Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande i takt med att syftet med varför vi samlade in uppgifterna upphör. Personuppgifter lagras i högst 5 år.

8.3. Den snabba utvecklingen av Internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om vi gör det kommer vi givetvis att korrigera datumet under punkten. 9. "Senast uppdaterad" längst ned på sidan. Vid väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats.

8.4. I den utsträckning personuppgifter om dig behandlas har du rätt att få ut vilka personuppgifter som är hänförliga till dig enligt personuppgiftslagen. Om det visar sig att den information eller de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller missvisande har du rätt att kräva att dessa rättas, raderas eller blockeras. Du kan invända mot att uppgifter om dig behandlas som ett brådskande ärende. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har också möjlighet att klaga på behandlingen av information och uppgifter om dig. Klagomål lämnas till Datainspektionen, jfr § 58 (1) i personuppgiftslagen.

Senast uppdaterad
9.1. Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 22-3-2021.