Integritetspolicy för MRKK aps

I vår integritetspolicy för MRKK aps får du hjälp till att förstå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in de och vad vi som dataansvarig organisation använder dem till.

 

 1. Generellt

1.1. Denna integritetspolicy är gällande för samtliga personuppgifter som du ger oss och/eller som vi samlar in om dig då du är kund hos MRKK, eller då du besöker våra hemsidor lyshygge.dk, led-nordic.se, led-nordic.nl, yourshave.dk och yourwhitening.dk.

 

 1. Dataansvarig

2.1. De organisationer som är dataansvariga för behandling av dina personuppgifter är:

 

MRKK aps
Storegade 17

DK-8752 Østbirk

Danmark
CVR. Nr. 36891963


2.2. 
Då vi hanterar personuppgifter följer vi EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt de danska rättsliga regler för persondatauppgifter som är gällande från och med 25. Maj 2018.

 

2.3. Har du frågor kring vår integritetspolicy eller om sättet vi hanterar de personuppgifter vi har registrerat om dig hos MRKK aps, är du välkommen att kontakta oss på info@led-nordic.se eller på +4560881057.

 

2.4. Vill du få insikt i vilka uppgifter vi har registrerat om dig, menar du att vi registrerat felaktiga uppgifter om dig eller om du har andra invändningar är du välkommen att kontakta MRKK aps info@led-nordic.se. Du har möjlighet att få insikt i vilka uppgifter vi har registrerat om dig och du kan göra invändningar mot en registrering i linje med reglerna i persondatalagen.


 1. Hemsida och cookies

3.1. Då du besöker våra hemsidor lyshygge.dk, led-nordic.se, led-nordic.nl, yourshave.dk och yourwhitening.dk, använder vi oss av Google Analytics-cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din browser för att känna igen din dator vid återbesök. Cookies hjälper oss med att se hur många som besöker vår hemsida (trafikmätning) och hur våra besökare interagerar på hemsidan. Vi använder inte information om användarbeteende som kan koppla ett beteende med en bestämd person.

3.2 Som nämnts i punkt 3.1 använder vi Google Analytics-cookies för att få insikt i hur våra besökare använder vår hemsida. Vi delar inte dessa uppgifter med någon, och den kunskap vi får används uteslutande till att förbättra hemsidan och användarupplevelsen för dig som besökare. Du kan läsa mer om Google Analytics-cookies här.

3.3. Du kan välja ifrån cookies från Google Analytics här (rekommenderas inte).

3.4. Cookies raderas automatiskt efter ett antal månader (antalet kan variera) men de förnyas efter varje besök. Vill du radera eller blockera cookies kan du läsa en vägledning här.

3.5 Hemsidan använder cookies från Facebook till trafikmätning och annonsering.

 

 1. Inhämtning av personuppgifter

4.1. Är du kund hos eller kontaktar du oss via lyshygge.dk, led-nordic.se, led-nordic.nl, yourshave.dk och yourwhitening.dk inhämtar vi följande allmänna personuppgifter om dig;
namn, titel, adress, postnummer, stad, land, mobilnummer och e-postadress samt faktureringsuppgifter så som firmanamn, org.nummer m.m. Om automatisk kortbetalning blir möjlig på hemsidan inhämtar vi även betalkortsuppgifter.

4.2. Personuppgifter vidareges aldrig till en tredje part utan att du själv uttryckligen har gett tillåtelse härom.

4.3. Vi inhämtar inga personkänsliga uppgifter om dig.


 1. Användning av personuppgifter

5.1. Vi använder endast personuppgifter i det omfång det är nödvändigt t.ex. då man registreras som kund. Det kan t.ex. vara nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot avtal och därtill hörande tjänster. Det kan även vara för att leva upp till de förpliktelser vi som dansk verksamhet har då vi är lyder under dansk lag.

5.2. Personuppgifter bör förstås som definierat i persondatalagen.

5.3. Vi gör ingen profilering av dig och vi missbrukar inte dina personuppgifter. Dessutom vidareger vi inte dina personuppgifter utan ditt samtycke, om vi inte enligt lag är förpliktigade till det.

5.4. Är du kund använder vi dina personuppgifter till att:

 • Skicka orderbekräftelser, åtgångskoder och användarvägledningar till dig
 • Ge dig kundservice, support, svara på frågor och tillmötesgå dina önskemål
 • Utföra din order och leverera vår service och tjänster.
 • Hantera administration av kundförhållandet
 • Skicka aviseringar om nya möjlighet, produkter, priser osv.

 

 1. Delning av dina personuppgifter

6.1. Vi kan dela dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med för att utföra din order eller hjälper oss med IT-drift, hosting, mailsystem mm. Det betyder at vi t.ex. kan dela dina uppgifter med våra serviceleverantörer, vår tekniska support och vår bank.

6.1.2. Vi delar dina uppgifter i det omfång vi är förpliktigade till, t.ex. till offentliga myndigheter som skatteväsendet.

 

 1. Delning av uppgifter med mottagare utanför EU/EØS

7.1 Som dataansvariga delar vi inte personuppgifter med mottagare utanför EU/EØS

 

 1. Skydd av personuppgifter

8.1. Enligt persondatalagen ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade faciliteter och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras fortlöpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras försvarligt och under fortsatt hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet vid dataöverföring via internet. Det betyder at det finns en (begränsad) risk för att andra kan tvinga till sig åtgång till uppgifterna då data skickas och förvaras elektroniskt. Du ger därför dina personuppgifter på eget ansvar.

8.2. Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande när det ändamål som de insamlats till avslutas. Personuppgifter sparas i högst 5 år.

8.3. Den snabba utvecklingen av internet betyder att ändringar i vår hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten till att uppdatera och ändra de nuvarande riktlinjerna för behandling av personuppgifter. Gör vi detta, rättar vi självklart datumet under punkt 9. ”senast uppdaterad” längst ner på sidan. Vid väsentliga ändringar informerar vi dig genom ett tydligt meddelande på vår hemsida.

8.4. I det omfång det används personuppgifter om dig har du enligt persondatalagen rätt att få upplyst vilka personuppgifter som kan härledas till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data som används om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva dessa rättade, raderade eller blockerade. Du kan när som helst motsäga dig att uppgifter om dig används. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har även möjlighet för att klaga över användningen av uppgifter och data som handlar om dig. Klagomålet riktas till Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

 1. Senast uppdaterad

9.1. Denna integritetspolicy är senast uppdaterad den 24-5-2018.